Mamaya na anak nagpapatira pa si mommy @garenggeng @sethcalayag