Reira Aisaki endures rough pounding with several men - 12 min